District Grand Chapters and Daughter Chapters

The Middle East

7 Chapter, 5 Mariners & 5 Cryptic Councils

No Web Site for The Middle East

No.
Name + Year Constituted // Meeting place
Day // Month
399
TULLIBARDINE 1915 2nd Tuesday
  15 Jalan 18/16, Taman Kanagapuram, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia 2,5,8,10,11
408 SCOTIA 1916 2nd Thursday
  M.T., 136 Jalan Utama, 10450, Penang, Malaysia 2,4,6,8,10,12
602 AILSA 1925 2nd Monday
  F.H., 23-A Coleman Street, Singapore 3,6,8,12
748 ST. ANDREW 1952 2nd Monday
  F.H., 23-A Coleman Street, Singapore 1,5,9,11
789 SABAH 1961 3rd Friday
  Jalan Tuanku Abdul Rahman, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 1,4,7,10
800 PAHANG (1964) 1998 *
* F.H., A-127 Jalan Telok Sisek, 25000 Kuantan, Pahang, Malaysia *
837 SARAWAK 1976 Last Tue / 3rd Sat
  Lot 2238, Block 10 KCLD, Lorong 4, Jalan Kumpang, 93200 Kuching, Sarawak, Malaysia. 3,6,9,12

No.
Name + Year Constituted // Meeting place
Day // Month
399
TULLIBARDINE 1917 2nd Tuesday
* 15 Jalan 18/16, Taman Kanagapuram, 46000 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia. 1,4,7,10
408 SCOTIA 1970 1st Saturday
* M.T., 136 Jalan Utama, 10450, Penang, Malaysia 7
602 AILSA 1948 2nd Monday
 
F.H., 23-A Coleman Street, Singapore
2 ,5,9,11
789 SABAH 2003 3rd Friday
  Jalan Tuanku Abdul Rahman, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 2,5,8,11
837 SARAWAK 2006 2nd Sat
* Lot 2238, Block 10 KCLD, Lorong 4, Jalan Kumpang, 93200 Kuching, Sarawak, Malaysia. 2,5,8,10

No.
Name + Year Constituted // Meeting place
Day // Month
399
TULLIBARDINE 1959 *
* 15 Jalan 18/16, Taman Kanagapuram, Petaling Jaya, Selangor, Malaysia *
408 SCOTIA 2000 1st Saturday
* M.T., 136 Jalan Utama, 10450, Penang, Malaysia 7
602 AILSA 1948 2nd Monday
  F.H., 23-A Coleman Street, Singapore 2,5,9,11
789 SABAH 2003 3rd Saturday
  Jalan Tuanku Abdul Rahman, 88000 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. 2,5,8,11
837 SARAWAK 2006 2nd Saturday
* Lot 2238, Block 10 KCLD, Lorong 4, Jalan Kumpang, 93200 Kuching, Sarawak, Malaysia. 2,5,8,10

CLICK ON MAN FOR TOP